วิทยากร/ผู้บรรยาย

คุณสันติศักดิ์ ไทยพัฒน์

ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประจำประเทศไทย
บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่คอยขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการ ดูแลงบประมาณ ครอบคลุมในส่วนของการตลาดทั้งหมด ด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่ายสำหรับตลาดรถยนต์ การพาณิชย์ อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ OEM คุณสันติศักดิ์ได้เข้ามาร่วมงานที่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) ตั้งปี พ.ศ. 2536 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในหลายตำแหน่ง เช่น ฝ่ายผลิตน้ำมันเครื่อง ซัพพลายเชน การขาย และการพัฒนาธุรกิจ

พอล ครานส์

เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
บจก. ภูเบี้ยไมน์นิ่ง

ด้วยความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้แก่อุตสาหกรรมเรือเดินทะเล การผลิตไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเหมืองมากกว่า 23 ปี  พอลให้ความทุ่มเทในการใช้ข้อมูลวิเคราะห์น้ำมันเพื่อปรับปรุงวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและการบำรุงรักษาแบบเชิงป้องกัน เพื่อสร้างแผนการวิเคราะห์น้ำมันที่ให้ผลความสำเร็จอย่างดียิ่ง 2 แผน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานจากสถานที่ห่างไกลโดยมีห้องปฏิบัติการภายในพื้นฐาน  ซึ่งสามารถให้การวิเคราะห์ได้ทันเวลาและสมบูรณ์แบบ

เกร็ก โครเช่

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคเดโล่
เชฟรอน ลูบริแคนทส์ สหรัฐอเมริกา
ประธานสมาคม STLE ปี 2018-2019

เกร็ก เข้าร่วมงานกับเชฟรอน ในปี พ.ศ. 2543 ดำรงหลายตำแหน่งตั้งแต่ Global OEM Service Engineer (วิศวกรบริการผู้ประกอบการทั่วโลก) ไปจนถึง Product Line Specialist for North America and Global Marine (ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายผลิตในอเมริกาเหนือและธุรกิจเรือประมงทั่วโลก) สำหรับบทบาทในปัจจุบันเกร็กบริหารสายการผลิต Chevron Heavy Duty ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก ผลิตภัณฑ์สำหรับชุดเพลาขับ คูลแลนท์และจาระบี สำหรับบทบาทอื่นๆ เกร็กเป็นสมาชิกของ Tribologists and Lubrication Engineers (STLE) (สมาคมนักไทรโบโลยีและวิศวกรรมการหล่อลื่น) เกร็กเป็นคณะกรรมการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเป็นคณะกรรมการบริหารในปี พ.ศ. 2558 ปัจจุบันเกร็กดำรงตำแหน่ง STLE President for 2018-2019 (ประธานสมาคม STLE มีวาระระหว่างปี 2018-2019)

นาธาน นอตส์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคในอุตสาหกรรมทั่วโลก
เชฟรอน ลูบริแคนทส์ สหรัฐอเมริกา

นาธาน ได้ร่วมงานกับทางเชฟรอนเป็นเวลากว่า 10 ปี จบการศึกษาจาก B.S. degree in Chemistry from Adams State College (ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีจาก Adams State College) และ Ph.D. in Chemistry from the University of Missouri-Columbia (ปริญญาเอกในสาขาเคมีจาก University of Missouri-Columbia) ปัจจุบันนาธานดำรงตำแหน่ง Global Product Line Manager for Industrial Oils and Grease (ผู้จัดการฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรม) มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคนิคในสายการผลิต ตลอดจนการออกแบบและการทำการทดสอบเฟืองท้าย ก่อนที่จะมารับตำแหน่งปัจจุบันนาธานเคยดำรงตำแหน่ง Global Product Development Scientist (นักวิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องมือขุดเจาะ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานโลหะและอีกมากมาย นอกจากนี้นาธานยังเป็นสมาชิกของ American Society for Testing and Materials (ASTM) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน Chair for D.02 Section N Hydraulics และเป็นสมาชิก Tribologists and Lubrication Engineers (STLE) (สมาคมนักไทรโบโลยีและวิศวกรรมการหล่อลื่น) และเป็นประธานหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับไฮดรอลิก ตลอดจนร่วมเป็นผู้บรรยาย SME ของหลักสูตรดังกล่าวด้วย

อาลัง กุมารัน ซุปปิอาห์

วิศวกรฝ่ายการตลาด
ฟลุค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาลัง เป็นวิศวกรสนับสนุนงานขายของ ฟลุค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความชำนาญด้านการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร รวมถึงการสร้างโปรแกรมการอบรมเพื่อปรับปรุงการออกแบบเครื่องจักร อาลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการออกแบบเซ็นเซอร์ และการพัฒนาการทดสอบใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานของแรงสั่นสะเทือนที่มีต่อพลังงานไฟฟ้า

เฮย์เดน ชัลส์

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ประเทศออสเตรเลีย
บริษัท โดนัลด์สัน

เฮย์เดน เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก ดำรงหลายตำแหน่งตั้งแต่ Operations management of line haul transport (เจ้าหน้าที่บริหารการขนส่งทางบก) Branch manager of a heavy diesel engine OEM (ผู้จัดการสาขาเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนักของ OEM) และ Operations manager of an independent heavy vehicle repairer (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอิสระของบริษัทรับซ่อมเครื่องจักรหนัก)

 

อัง เหว่ย เช็ง

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเทคนิค ประเทศสิงคโปร์
บริษัท โดนัลด์สัน

ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหว่ยเช็งสำเร็จการศึกษาระดับ Bachelor’s of Mechanical Engineering from National University of Singapore (ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์)

 

แอนดี้ ซิตตัน

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟคัสแล็บ
ที่ผ่านการรับรองจาก: ICML: MLA I, II and III / MLT I, II / LLA I & STLE: OMA-I, CLS

แอนดี้ เป็นหนึ่งในผู้บรรยายการวิเคราะห์น้ำมันแถวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์น้ำมันในภูมิภาคดังกล่าว ในประเทศต่างๆ อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย แอนดี้ได้ก่อตั้งและบริหารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำมันเครื่องภายใต้ชื่อ Optimal Systems Inc. และ Litton Industries ก่อนที่จะมาร่วมก่อตั้งโฟคัสแล็บในประเทศไทย นอกจากการวิเคราะห์น้ำมันเชิงพาณิชย์แล้ว แอนดี้ยังบริหารห้องแล็บ S.O.A.P สังกัดกองทัพให้แก่กระทรวงกลาโหมในประเทศอิหร่าน  นอกจากเปิดหลักสูตรการวิเคราะห์น้ำมันให้แก่ Noria และการหล่อลื่นเครื่องจักรแล้ว แอนดี้ยังร่วมเป็นผู้เขียนในตำราหลายเล่มที่เกี่ยวกับการทดสอบการต่อต้านอนุมูลอิสระ การควบคุมวานิชและโคลนน้ำมันอีกด้วย

ดร.เช็งชุน เยี่ยน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายต่างประเทศ

เชฟรอน สิงคโปร์
ดร.เช็งชุน เยี่ยน เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีประจำภูมิภาคของ Chevron Lubricants ในเอเชีย ปากีสถาน จีน แอฟริกา และตะวันออกกลาง  ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เครื่องยนต์คูลแลนท์ และสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันเชื้อเพลิง ดร.เช็งชุน มีส่วนเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและคูลแลนท์ในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ ดร.เช็งชุน ยังมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายและบริหารความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ OEM ด้วย

คุณสมพจน์ ทังสุพานิช

Lead Rotating Equipment Engineer
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

ในฐานะหัวหน้าวิศวกรอุปกรณ์ Rotating ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี คุณสมพจน์รับผิดชอบการดำเนินโครงการประเมินสภาพทั้งการประเมินแรงสะเทือนออนไลน์/ออฟไลน์  การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น การประเมินสมรรถนะ และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการให้คำแนะนำการประเมินซ้ำ

คุณสมพจน์ยังมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นให้แก่บริษัท เพื่อให้มีการใช้การทดสอบผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเครื่องจักรประเภทต่างๆ ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันอย่างเหมาะสม

แซม ชาทรอฟ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บริษัท คาลเท็กซ์ ออสเตรเลีย จำกัด

แซม ชาทรอฟ เป็นนักเคมีอุตสาหกรรมทีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในประเทศออสเตรเลีย และในภูมิภาคเอเชีย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีแซมได้ออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในธุรกิจยานยนต์ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง การเกษตร  การทำเหมือง และการขนส่ง แซมร่วมงานกับลูกค้าองค์กรระดับเล็กและระดับใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการ OEM เพื่อสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

คลอเดีย ไมส์เตอร์

ผู้จัดการฝ่ายบริการด้านเทคนิค
บริษัท อิวอนิก ออยล์ แอดดิทีฟ เอเชีย แปซิฟิค

คลอเดียเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการด้านเทคนิคที่ Evonik Oil Additives Asia Pacific ในภูมิภาค SEAANZ มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 6 ปี ในแผนกที่แตกต่างกันที่ในบริษัท Evonik’s R&D โดยมีหน้าที่ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งในวงการยานยนต์ น้ำมันและก๊าซเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับแว๊กซ์และโพลีเมอร์ คอลเดียจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2555 สาขาโพลีเคมีคอล จากมหาวิทยาลัยฟิลิป ในเมืองมาร์เบิก ประเทศเยอรมัน

Other RMC events:         2019 RMC USA    |    2018 RMC Indonesia

©2018 Chevron Corporation. All Rights Reserved.          Terms of UsePrivacy Statement