คำถามที่พบบ่อย

การเดินทาง 

งานสัมมนา Chevron 2018 RMC จะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่และสถานที่ใด

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สถานที่ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ฉันต้องการจองห้องพักของโรงแรม ควรทำอย่างไร

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องเดินทางมายัง โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ด้วยตนเอง

เมื่อมาถึงยังสถานที่จัดงานแล้ว การบริการด้านอาหารเครื่องดื่มตลอดจนกิจกรรมการสัมมนาต่างๆ รับผิดชอบโดยทีมจัดงานเชฟรอน **

กรณีผู้เข้าร่วมสัมมนาประสงค์ที่จะพักค้างคืนที่โรงแรมนอกเหนือจากคืนจัดงาน คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

**ทีมจัดงานเชฟรอนดูแลค่าใช้จ่ายห้องพักเฉพาะคืนวันที่ 17 และ 18 ตุลาคม 2561 สำหรับลูกค้าที่เดินทางจากต่างจังหวัดเท่านั้น (ไม่รวมลูกค้าจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

 

ฉันจะเดินทางไปและมาจากสนามบินได้อย่างไร

มีหลายทางเลือกสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและโรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์  อาทิ รถแท็กซี่สาธารณะ รถลีมูซีนของสนามบิน และรถลีมูซีนของโรงแรม สำหรับการเดินทางโดยใช้บริการของโรงแรม โปรดติดต่อ Ms. Emila Nilpradab ผู้จัดการแผนกจัดงาน

ของโรงแรม ทางอีเมล Email:Nilpradab@renaissancehotels.com  เพื่อขอรับบริการเรียกรถจากทางโรงแรม ซึ่งคุณจะได้รับหมายเลขเพื่อยืนยันการจอง ทางเลือกอื่น ผู้เข้าร่วมการสัมมนายังสามารถใช้บริการรถลีมูซีนของการท่าอากาศยาน (AOT) โดยมองหาบูธของ AOT ทั้งในบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาเข้า และโถงรอรับกระเป๋าและสัมภาระ เพื่อเข้ารับบริการได้โดยตรง หรือจองผ่านเว็บไซต์ https://www.aot-limousine.com/home.html.

 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางต้องทำอย่างไร

คุณสามารถติดต่อสอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมมาที่ อีเมล :  APLubesweb@chevron.com

ระเบียบวาระการประชุม

กำหนดการและหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้มีอะไรบ้าง

โปรดดูที่หน้ากำหนดการเกี่ยวกับหัวข้อและวิทยากรที่จะบรรยาย

 

เมื่อการสัมมนาเสร็จสิ้นลงฉันสามารถดาวน์โหลดพรีเซนเทชั่นได้หรือไม่

หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลงทีมงานจะจัดเตรียมพรีเซนเทชั่นไว้ให้สำหรับการดาวน์โหลด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเมื่อพรีเซนเทชั่นพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด

คำถามทั่วไป

ฉันควรแต่งกายอย่างไร

เนื่องด้วยการสัมมนาจะจัดขึ้นในห้องสัมมนาภายในโรงแรม คุณสามารถแต่งกายแบบสุภาพกึ่งทางการ และสามารถเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตมาสำรองไว้สำหรับสวมใส่เมื่อคุณรู้สึกหนาว

ระหว่างการสัมมนาจะมีการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอหรือไม่

ภายในการสัมมนาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอระหว่างการสัมมนาในนามของบริษัทเชฟรอน ภาพถ่ายและวิดีโอที่บันทึกระหว่างการสัมมนาในครั้งนี้จะนำไปใช้ในสื่อต่างๆ ทั้งที่ทำขึ้นในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของทางเชฟรอน และอื่นๆ รวมถึงในการสัมมนา RMC ในครั้งต่อไป สำหรับคุณที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทางทีมงานขออนุญาตคุณมอบสิทธิ์ของการเผยแพร่ให้แก่ เชฟรอน ในการใช้ชื่อและภาพของคุณจากงานสัมมนา RMC เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ถ้าสนใจอยากเป็นผู้บรรยายหรือสปอนเซอร์ในการสัมมนา Chevron Asia Pacific Reliability Maintenance Conference ในครั้งต่อไปจะต้องทำอย่างไร

หากคุณสนใจเป็นผู้บรรยายหรือสปอนเซอร์ในการสัมมนา AP RMC ในครั้งต่อไป โปรดติดต่อมาที่ APLubesweb@chevron.com

Other RMC events:         2019 RMC USA    |    2018 RMC Indonesia

©2018 Chevron Corporation. All Rights Reserved.          Terms of UsePrivacy Statement