งานสัมมนา CHEVRON 2018 THAILAND RELIABILITY MAINTENANCE CONFERENCE

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 งานสัมมนา Chevron Reliability Maintenance Conference (RMC) ได้กลายเป็นสุดยอดงานสัมมนาเชิงเทคนิคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ก่อสร้าง เหมืองหิน และซีเมนต์ คุณสามารถชมภาพความสำเร็จของงานสัมมนาที่จัดขึ้นโดย เชฟรอน สหรัฐอเมริกา ได้ทาง > Chevron US 2017 Reliability Maintenance Conference.

เรากำลังจะนำคุณสู่ความสำเร็จนั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก!

Chevron RMC เป็นงานสัมมนาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักในอุตสาหกรรม

ซึ่งเราจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณ เพราะเป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่ให้คุณได้ไอเดียกลับไป แต่คุณจะได้วิธีการแนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรม นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เข้าร่วมงานและผู้เชี่ยวชาญภายในอุตสาหกรรมของเราอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

งานสัมมนาครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Chevron 2018 RMC จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย การสัมมนาครั้งนี้สงวนสิทธิ์สำหรับ “ผู้ที่ได้รับเชิญ” เท่านั้น   ….

Other RMC events:         2019 RMC USA    |    2018 RMC Indonesia

©2018 Chevron Corporation. All Rights Reserved.          Terms of UsePrivacy Statement